Trainingen

Werk

Alert aan het Werk

Deze training wordt middels workshops door mij verzorgd voor ondernemers in diverse winkelcentra en gebieden in Nederland. Veelal aangeboden door winkeliers- of ondernemersverenigingen aan geïnteresseerden. De evaluaties zijn zeer positief.

Wijk

Alert in de Wijk

Deze training, middels workshops, is door mij ontwikkeld en wordt verzorgd voor inwoners van buurten en wijken. Het doel is om de kwaadwillenden zoals inbrekers, (fiets)dieven en overlast veroorzakers, in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken dan wel er voor te zorgen dat zij zich “gezien” voelen en zich daar niet meer veilig wanen.