Alert in de Wijk

Deze training, middels workshops, is door mij ontwikkeld en wordt verzorgd voor inwoners van buurten en wijken. Het doel is om de kwaadwillenden zoals inbrekers, (fiets)dieven en overlast veroorzakers, in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken dan wel er voor te zorgen dat zij zich “gezien” voelen en zich daar niet meer veilig wanen. Deze aanpak is onder andere in de gemeente Haarlemmermeer, Velp en Apeldoorn uitgevoerd. De evaluaties zijn zeer positief. Door verstrekte subsidie, die ook via ValentijnOTC aangevraagd kan worden, worden de workshops veelal gratis aangeboden aan wijkbewoners.